EN

ETİK HATTI

  Sinpaş Holding Etik Hattı’na hoş geldiniz.

  Bu hat Sinpaş Holding ve Grup Şirketlerini ilgilendiren tüm etik uygunsuzlukların (zimmet, yolsuzluk, dolandırıcılık, suistimal ve benzeri eylemler, kurumsal iş ilkeleri, davranış kuralları, ayırımcılık, mobbing, çıkar çatışması vb.) Sinpaş Holding A.Ş. Etik Hattı Temsilcilerine iletilmesini ve ilgili inceleme prosedürlerinin uygulanmasını amaçlamaktadır.

  Etik Hattı Bildirim Şartları
 • Bildirim yapan kişilerin isim, telefon, e-mail gibi kendilerine ulaşılmasını sağlayacak herhangi bir bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, dileyen kişiler bu bilgileri verebilir.
 • Bildirim yapan kişiler her şartta ve durumda gizli tutulur, hiçbir şekilde ifşa edilmez.
 • Bildirim yazısı hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
 • Bildirim içeriği net olmalıdır.
 • Bildirim konusu eylemin ihtimali belirtilmelidir.
 • Bildirim konusu eylemi gerçekleştiren/karışan kişi/kişiler belirtilmelidir.
 • Bildirim konusu eyleme dair somut kanıtlar (olay tarihi, tutarı vb., fatura, evrak) veya bu kanıtlara ulaşılmasını sağlayacak bilgiler verilmelidir.
 • Sinpaş Holding A.Ş Etik Hattı bir müşteri ilişkileri iletişim kanalı olmayıp, müşteri şikayetlerinin kurumsal internet sitelerimizde gösterilen yol ve yöntemlerle ilgili kişilere iletilmesi gerekmektedir.