EN

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Sistemimiz

Seçme Yerleştirme Süreci ve Başvurularınız

 • Seçme yerleştirme sürecimiz, kurum kültürü ve hedefleri çerçevesinde pozisyona en uygun adayı Sinpaş Holding bünyesine kazandırmayı hedefler.
 • İnternet portalları üzerinden verilen ilanlara gelen başvurular ve farklı kaynaklardan bize ulaşan aday başvuruları uzman ekibimiz tarafından incelenir ve uygun bulunan adaylarla “Yetkinlik Bazlı İşe Alım Sürecimiz” çerçevesinde irtibata geçilir.
 • Seçme ve yerleştirme sürecimizde, açık pozisyonlarımızın niteliklerine göre mülakat süreci organize edilir. Kişilik envanterleri kullanılarak, adayların profesyonel hayattaki tutum ve davranışları yetkinliklerimiz çerçevesinde gözlemlenir. Adayların sonrasında bağlı bulunacağı yönetici ile görüştürülmesi sağlanır.
 • Yetkinlik bazlı değerlendirmeler sonucunda olumlu bulunan adaylar için referans araştırması yapılır.
 • Tüm süreçleri olumlu olarak tamamlayan adaylara işe alım ekibimiz tarafından iş teklifi yapılır.

Eğitim ve Gelişim Süreci

 • Sinpaş Holding’de şirketlerimizin hedeflerine paralel olarak, çalışanlarımızın verimliliklerinin arttırılması, değişime uyum sağlayabilmesi ve gelecekteki yönetici kaynağımızın yetiştirilebilmesi için çeşitli eğitim ve gelişim programları gerçekleştirilir.
 • Yatırım yapılacak en önemli kaynak olan insan kaynağımızın, yetkinliklerini arttırmak, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda hedeflerimizin gerçekleşmesinde en önemli destekleyici gücümüz olacaktır.

Performans Yönetim Süreci

 • Performans yönetimi, çalışanların performanslarının belirli bir model doğrultusunda objektif olarak ölçülmesi, değerlendirilmesi ve performansın gelişimini sağlayacak alanların tespit edilmesi amacıyla uygulanmaktadır.
 • Performans değerlendirmesinin düzenli olarak yapılması ve yöneticilerin geri bildirimleri doğrultusunda kişinin kariyer yolunu destekleyen gelişim hedeflerinin tanımlanması ile çalışana özgü kariyer gelişim programlarının belirlenmesi açısından önemlidir.
 • Çalışanların yetkinlikleri ve mesleki becerileri "Performans Değerlendirme" sistemi çerçevesinde objektif olarak değerlendirilmekte ve gelişmeye açık yönleri eğitimlerle desteklenmektedir.

Kariyer Planlama Süreci

 • Holding vizyon, misyon ve değerlerini benimsemiş hedefler doğrultusunda yüksek potansiyele sahip çalışanlarımızın üst pozisyonlara getirilmelerinin planlanması en önemli görevlerimizdendir.
 • Çalışanların terfi edebilmesi için şirketin ihtiyaçları doğrultusunda terfi edeceği kadronun boş olması, yükseleceği görevin gerektirdiği davranışsal ve fonksiyonel yetkinliklere sahip olması ve yüksek performans göstermesi ön koşullarına bağlıdır.

Ücret Yönetim Süreci

Sinpaş Holding ücret sistemi, HAY Group iş değerlemesi sonuçları ve piyasa verileri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Ücret sisteminin yapılandırılması sırasında temel olarak adil, rekabetçi, yüksek performansı ödüllendirici olması ve ülke genel ücret seviyeleri ile ilişki içinde bulunması esas alınmıştır.