EN

MİSYON - VİZYON - DEĞERLERİMİZ

Misyonumuz

İştiraklerimizi fizibilite, yapılandırma, yönlendirme, denetleme ve yedekleme açısından destekleyip, grup şirketleri arasında insan odaklı birliği ve sinerjiyi sağlayarak toplumsal artı değer yaratmak.

Vizyonumuz

Sürdürülebilir stratejik büyüme ile yerel değerlere saygılı Küresel ölçekte iz bırakmak.

Değerlerimiz

Kurum kültürümüzün etik çerçevesini belirleyen değerlerimiz, Kurum Çalışanlarına, ticari ve toplumsal hayatlarında kararlar verirken ve tutumlarını belirlerken rehberlik eden ilkelerdir.

Aile: Aile toplumun temelidir ve tüm toplum bireylerinin temel eğitimini aldığı bir ocaktır. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir aile yapısının neticesidir. Sağlıklı bir toplumun temelinde ise ahlak vardır. Kurumumuzda aile tanımı her boyutuyla önemlidir. Kurucu ailemizin birliği ve beraberliği, tüm Çalışanlarımızdan oluşan Sinpaş ailesinin birliği ve beraberliği bizim için değerlidir.

Ahlak: Sağlıklı bir toplumun temelinde ahlak vardır. Ahlakın olmadığı yerde sağlıklı bir toplum hayatı sürdürülemez ve kimse kendini güvende ve mutlu hissetmez. Ahlakın temelinde kişinin kendisine yapılmasını istemediğini başkasına yapmaması vardır. Kurumumuz, bu prensibin etrafında oluşturduğu güven ortamında çalışır.

Adalet: Ahlakın temelinde kişinin kendisine yapılmasını istemediğini başkasına yapmaması vardır. Bu da adaletin dayandığı temel esastır. Güzel ahlakın olmadığı yerde güzel davranış olmaz. Güzel davranışın olmadığı yerde de adalet tesis edilemez. İşimizde ve sosyal hayatımızda, tercihler yapıp kararlar vermemiz gereken durumlarla karşı karşıya kaldığımızda, tercihlerimizi güzel ahlaka aykırı olduğu halde kişisel veya şirket çıkarımız doğrultusunda değil mutlaka adaletten yana yaparız.

Dürüstlük: Adaletin gerçekleşebilmesi için dürüstlük şarttır. Dürüstlük, kişinin kendi lehine veya aleyhine olmasını dikkate almaksızın, her seferinden doğruyu söylemesi ve doğrudan yana tavır koymasıdır. İş yaparken dürüstlük değerimizden asla taviz vermeyiz. Başarılı bir ticaretin temelinde güven, güvenin temelinde dürüstlük yatar. İnsanlar, her zaman doğruyu söyleyen kişilere dürüst der, dürüst olduğu zaman testinden geçen kişilere ve kurumlara güven duyarlar.

Güvenilirlik: İnsanlar, her zaman doğruyu söyleyen kişilere ve her zaman işini doğru yapan kişilere güven duyarlar. Kurumumuzda güvenilirliğin ayrılmaz bir parçası, iş yapabilme kabiliyetinden gelen ve her seferinde netice alan kişilerin liyakatine duyulan güvendir. Her seferinde doğruyu söylemek ve her seferinde işi doğru yapmak bizim güvenilirlik anlayışımızı oluşturur.

Basiret: Basiret, doğru olanı, yanlışlar arasından seçilemez olduğu durumda bile görüp sahiplenebilme kabiliyetidir. Kurumumuz, müşterisi için, kendisi için ve toplum için değerli olanı görmeyi ve gözetmeyi değerli bulur. Geleceği görebilme kabiliyetine dönüşmüş hali ile Vizyoner olmanın temelinde de basiret vardır.