EN

SİNPAŞ HOLDİNG YAPI KÜLTÜRÜ YAYINLARI KİTAPLARI

LİDERLİKTE ETKİLİ İLETİŞİMİN SIRLARI
‘Ekonomi’, ‘pazarlama’, ‘rekabet’, ‘kişisel gelişim’ gibi konularda referans kaynak niteliğine sahip ‘Sinpaş GYO Kitapları’na bir yenisi daha eklendi. Gail T. Fairhurst’un kaleme aldığı ‘Liderlikte Etkili İletişimin Sırları’ işletme iletişimi alanında çerçeveleme uygulamalarını konu ediniyor. Liderler ve yöneticiler için kurumsal çerçevede kullanılabilecek pratik ve etkili iletişim yöntemleri içeren kitap, iletişimde tercih edilen sözcüklerin gücünü gösteriyor.

Gail Fairhurst’e göre, sözcükleri çerçeveleyerek, gerçekliği de biçimlendiriyoruz. Bunu başaranlar, başkalarının ‘anlamı idare edemediği’ yerde, lider olarak yükseliyor. Fairhurst, kuramsal metnini iş, politika, spor, akademi ve sanat çevrelerinden örneklerle zenginleştiriyor ve iletişim çerçevelemesini gündelik bir beceri olarak sunuyor.

Atlas Tarih’in katkılarıyla hazırlanan ‘Başkent Ankara’nın 100 Yılı’
Atlas Tarih dergisinin yeni sayısıyla birlikte okuyucuyla buluşan ‘Uygarlıklar kavşağından Cumhuriyetin merkezine Başkent Ankara’nın 100 Yılı’ kitabında, binlerce yıllık geçmişiyle farklı kültürlere ev sahipliği yapan Ankara’nın son 100 yıllık döneminden ilgi çekici kesitler yer alıyor.

Ankara’nın bugüne kadar gün ışığına çıkmamış ve az bilinen eski fotoğrafları, şehrin önemli tarihi eserleri, Cumhuriyet dönemiyle birlikte şekillenen mimari yapısına ilişkin çok önemli fotoğraf ve değerlendirmenin yer aldığı kitap, tarih ve şehir kültürüne meraklıları heyecanlandıracak bir referans kaynağı oldu.

MARKALAR NASIL BÜYÜR? 2
Pazarlama dünyasının önde gelen isimlerinden Güney Avustralya Üniversitesi Profesörü Byron Sharp ve Jenni Romanniuk tarafından kaleme alınan ‘Markalar Nasıl Büyür 2’de satın alma davranışlarının temel prensipleri, markanın büyümesi ve geliştirilmiş pazarlama üretkenliği için tutarlı bir yol haritası oluşturan temel prensipler anlatılıyor.

Pazarlama stratejilerini ve uygulamalarını bilimsel kurallarla açıklayan ilk yayın olan, Pazarlama duayeni Dr. Byron Sharp’ın ‘Markalar Nasıl Büyür 2’ kitabı özellikle iki kitleye hitap etmesiyle dikkati çekiyor. Kitap öncelikle “Markalar Nasıl Büyür” ü okuyan ve bazı kilit kavramlar ve bunların nasıl uygulandığıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenlere sesleniyor. Zihinsel ulaşılabilirlik, fiziksel ulaşılabilirlik ve ayırt edici varlıkların nasıl geliştirileceğiyle ilgili alanlar ayrıntılı olarak açıklanıyor.

Markalar Nasıl Büyür 2 kitabı ikinci olarak, büyümekte olan piyasalarda, hizmet, e-ticaret ve lüks sektörlerinde faaliyet gösteren pazarlamacılar için yazıldı. Çin ve Brezilya’dan Türkiye ve Nijerya’ya kadar çok çeşitli ülkeler boyunca finans hizmetleri, telekomünikasyon, fast-food, süpermarket ve moda mağazacılığı, telefon aygıtları ve otomobil sektörlerinden örneklerle bu kategoriler işleniyor.
MARKALAR NASIL BÜYÜR?
Pazarlama hakkında her şeyi biliyor olduğumuzu düşünmemize rağmen aslında ne biliyoruz? Akla yakın göründüğü ya da öyle öğretildiği için doğru sandığımız bilgiler, geçerliliğini halen koruyor ya da gerçekten işe yarıyor mu?

“Çalışma alanı olarak pazarlama, aslında o kadar yeni ki; hakkında her şeyi bildiğimizi ya da temel prensiplerini tam olarak anladığımızı iddia etmek bile kibirli davranmak olur.” Bu sözler pazarlama dünyasının bilimsel dâhisi ve duayeni Byron Sharp’a ait.

Reklamcılık ve pazarlama dünyasının klasikleri arasında kısa sürede yerini alan ve pazarlamacıların vazgeçilmez kitaplarından biri olan “Markalar Nasıl Büyür?” şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi yeniden sorgulamamızı sağlıyor. Sharp, pazarlamacıların geçmiş dönemle kıyaslandığında daha iyi eğitim aldıklarını kabul ediyor. Ancak bu donanım, özgünlüğümüzü ortaya koyabilmemiz, çemberin dışına çıkmayı başarabilmemiz, kısır döngü zincirini kırabilmemiz için yeterli mi?

“Markalar Nasıl Büyür?” geçmiş tüm bilgileri yok edecek şekilde deneysel kanıtlar ortaya koyarak basmakalıp olan her şeye meydan okuyor ve hatırı sayılır şekilde ezber bozmayı başarıyor.

SİNAN ATLASI
“Mimarlık, bilim ile sanatın buluştuğu noktada, kültürle koparılmaz bağı olan bir meslektir. Mimariyi izlemek, bir toplumun gelişimini de izlemektir.

Mimarideki tepe noktaları, o kültürün zamandaşları arasında eriştiği tepe noktasını da işaret eder. Tepe noktalarında olgunlaşan eserler, kalıcılıkları ölçüsünde o kültürü tanıtmaya devam ederler. Kültürel etki, her çağda o kültürü ortaya çıkartan topluluğun dinamiklerini etkiler. Kültürün en önemli göstergelerinden biri olan mimari yapılar, kültürün kendisine duyduğu saygı ve değer ölçüsünde korunur ve yaşarlar. Anadolu'nun tepe noktası Erciyes'in eteklerinde, Kayseri'de doğan Türk-Osmanlı coğrafyasının dört bir bucağına taş ile topraktan şiirler yazan Sinan, Osmanlı imparatorluğunun tepe noktası kabul edilen bir dönemde yetişmiş, müstesna bir yetenektir. Bilgi ve dehasını kullanarak çağının çok ilerisinde yapılar ortaya çıkartmış, gelecek nesiller için ilham kaynağı olmuştur. Yapılarında, fonksiyonun doğurduğu şekli, strüktür ve malzemenin yardımıyla, genel estetik kabulün üst sınırlarında vermeyi başaran Sinan, bu başarısıyla sadece imparatorluğun değil, dünyanın da hayran olduğu eserler ortaya çıkarmıştır. Nakkaşlara, müzebbihlere, hattat ve hakkâklara ustalık yapmıştır.

Mimarlığın camiler inşa edip birçok dünya ve ahiret muradına vesile olacağını düşünen Sinan, tasarım ilkelerini katı kurallardan çok malzeme, arazi, iklim ve ihtiyaç doğrultusunda şekillendirdiğinden, sadece sınırları değil çağları da aşmayı başarmıştır. Sinan'ın tüm eserlerinin bir araya toplandığı Sinan Atlası; eserleriyle bir milletin ve medeniyetin görkemli yüzünü dünyaya gösterip tarihe nakşeden Sinan’ın mütevazi kişiliğinin daha iyi anlaşılmasını, bakış açısının ve estetik anlayışının daha net kavranmasını sağlayacak bir referans kitabı olacaktır.”
YENİ TÜKETİCİ
"Bir markanın bugün ne olduğu geçmişte ne olduğundan daha önemlidir"
"Sadakati beslemek pazarlamacının günden güne daha çok ilgilenmesi gereken bir konudur"
"Tüm müşteriler irrasyoneldir."
"Seçeneklerin sayısını arttırmak insanların satın alma eyleminde bulunmasına mani olabilir"
"Konumlama pazarlama oyununun en önemli parçasıdır"

Biz bu sihirli sözlerin gün geçtikçe kıymetini yitireceklerini düşünüyoruz. Bunun nedeni tüketicinin karar verme sürecindeki radikal bir değişimle ilgili: Tüketici eskiden marka adı, firmayla yaşadığı deneyimler, şişirilmiş fiyatlar, markanın diğer rakip firmaların mesajlarıyla karşılaştırılan reklam mesajı ya da bir pazarlamacının katalogda ya da raflarda göstermeyi tercih edeceği diğer ürünler gibi kriterlere göre karar verirdi. Geleneksel bilgelik, sözü edilen bu kriterlerin hâlâ insanların seçimlerini büyük ölçüde etkileyebileceğini savunur.

Fakat bu anlayış değişmeye başlıyor ve biz neredeyse kusursuz bir bilgi çağına doğru ilerliyoruz. Web sitelerini gözden geçirin; akıllı telefonlardan uygulama satın almak, sosyal medya aracılığıyla uzmanlığa ve diğer kaynaklara eşi benzeri görülmemiş bir erişim imkanı... Tüm bunlar, tüketicinin radikal derecede farklı, sosyal olarak yoğun bir bilgi çevresini kullandığı anlamına geliyor. Tüketicilerin eksiksiz bilgilendirilmiş bir uzmanlığa ve çeşitli bilgi hizmetlerine erişmenin keyfini çıkardığı ürünü önceden deneyenlerin görüşlerini anında okuyabildiği bir dünyada, tüketicilerin bir ürün ya da hizmetle ilgili kendilerine yakın deneyimleri öngörmeleri çok daha kolay –ürünler hakkında kesin bir bilgiye ulaşmak artık daha kolay.

"Kusursuz bilgi" hakkında konuşurken bir ürünün deneyimlenmiş kalitesini ifade ediyoruz. Örneğin, bir restoranda hissettiklerimiz, mutluluk ya da sıkıntı, bir kulaklığın rahatlığı ya da bir kamerayı kullanırken yaşanılan kullanım değeri... Yani "kusursuz bilgi" sadece teknik özelliklere ve bir kameranın güvenilirliğine bağlı değildir, ürüne sahip olmak ve onu gerçekten kullanmakla ilgilidir. Kısaca, çevremizdeki yeni enformasyon ortamı, tüketicilere ürün ya da hizmetlere sahip olurken önem verdikleri tecrübî bilgiye kolaylıkla erişim imkanı tanıyor.

Bu gelişmenin tüketiciler ve iş dünyası açısından muazzam neticeleri vardır. İlk olarak, tecrübeye dayanan bilgiye güvenmek, ortalama tüketici eğiliminin daha iyi kararlar alması ve manipülasyonlara daha az duyarlı olması anlamına gelir. Aynı durum işletmeler için ise pazarlamanın olağanüstü bir değişim içinde olduğu manasına gelir. Tüketiciler, kusursuz bilgiye daha kolay erişebildiği zaman, bu ürün veya hizmetlere ilişkin kaliteyi öngörmeyi sağlamak için kullanılan markalaşma, sadakat ve konumlama gibi benzer metotların etkisi giderek azalmaktadır.

Görece bilgiden kesin bilgiye geçiş, her şeyi yeniden değerlendirecek yöneticiler, pazarlamacılar ve stratejistler gerektirir ve bu geçiş, pazarlamayı yeniden düşünmeye (ve pazarlama hakkında konuşmak için yeni bir dile) ihtiyaç yaratır. Bu, bizim müşterilerinizin itimat ettiği kaynaktan beslenen nüfuz karmasını temel alan daha etkili pazarlama kararları için tamamen yeni bir çerçeve (Biz bu çerçeveyi "nüfuz karması" olarak adlandırıyoruz) önermemizin nedenidir. Gerçek şu ki, görecelikten kesinliğe geçiş bazı ürün kategorilerinde yer bulmaya başladı ve bu süreç bazı tüketiciler için diğerlerinden çok daha hızlı yaşanıyor. Bu gelişmeyi kavramak, pazarlamacıların değişimin gerçekleştiği ve gerçekleşmediği yerleri daha iyi anlamasına ve pazarlama stratejilerini, programlarını her bir durumda yerinde kullanmalarına olanak sağlayacak.

PDF
REKABET AVANTAJININ SONU
Sinpaş GYO, ödüllü kitabı ‘Rekabet Avantajının Sonu’ ile iş dünyasına yön veriyor!

Hayata geçirdiği farklı konseptteki projeleri ile olduğu kadar, 7 yıldır iş dünyasına yönelik yayımladığı kitaplarla da dikkat çeken Sinpaş GYO, bu kez Rita Gunther McGrath’in ‘Rekabet Avantajının Sonu’ adındaki ödüllü kitabını iş dünyasıyla paylaşıyor

Türkiye’nin ilk temalı konut projelerine imza atarak farklılığını ortaya koyan ve gayrimenkul sektörüne önderlik eden Sinpaş GYO, iş dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Howard Gardner’ın ‘Geleceği İnşa Edecek 5 Zihin’, Daniel Gilbert’in ‘Mutluluk Üzerine Çeşitlemeler’, Philip Delves Broughton’un ‘Harvard Business School’da Size Ne Öğretirler?’, Philip Kotler’ın ‘Pazarlama 3.0’ ve Ruth Spellman’ın ‘Yeni Liderlik’ isimli kitaplarının ardından Sinpaş GYO, yepyeni bir kitapla iş dünyasıyla buluşuyor.

Columbia Business School profesörü ve dünya çapında tanınan bir strateji uzmanı olan Rita Gunther McGrath’in, 2013 yılında strateji dalında seçkin başarı ödülü almaya hak kazanan kitabı ‘Rekabet Avantajının Sonu’, günümüzün stratejik gerçeklikleri ve rekabet hakkında nasıl düşünüleceği konusunda yöneticilere önemli ipuçları veriyor.

Günümüz iş dünyası ve rekabet koşulları içinde bir kaynak kitap olma özelliğini taşıyan ‘Rekabet Avantajının Sonu’, geleneksel stratejik yöntemlerin eksik yönlerini saptayıp stratejiye yeni ve pratik bir yolla yaklaşıyor. Başarılı bir performans için gereken araçların altını çizen eser, geleceğin şirketleri için yerleşik bir rekabet anlayışından ziyade, dinamik bir rekabet avantajı oluşturmak amacıyla esas olan etmenleri belirliyor.

Kitabın yazarı Rita Gunther McGrath, sürdürülebilir rekabet avantajı kavramının ötesine gitme zamanının geldiğini, kuruluşlar için kazandıran yeni bir yol oluşturmak gerektiğini, bunun da hızlı ve kararlı davranıp fırsatları yakalamaktan geçtiğini savunuyor. McGrath, dünyanın en başarılı şirketlerinden bazılarının, rekabet ve kazanç sağlamak için bu yeni yöntemi kullandığını belirtiyor. Fujifilm, Cognizant Technology Solutions, Infosys, Yahoo! Japonya ve Atmos Enerji gibi dünya devi firmalardan çekici örneklerle dolu, “Rekabet Avantajının Sonu” kitabı, giderek geçici avantaj ile tanımlanan bir ekonomide yeniden başarılı ve karlı büyüme için rehber olarak nitelendiriliyor.
İYİ ŞİRKET!
Daha iyi bir dünya, daha kârlı şirketler

Finansal ve sosyal alanları eşzamanlı geliştirebilmenin hassas dengesini kurmaya çalışan iyi niyetli profesyoneller için gerçek bir rehber!

İyi Şirket! pazarlama ve sosyal inisiyatifin şirketin kapsayıcı hedefleriyle bütünleşebilmesi için ihtiyaç duyulan tavsiyeleri sunan bir el kitabı niteliğinde. Şirket yöneticilerini ve personelini en uygun meseleleri, en iyi ortakları ve potansiyeli en yüksek girişimleri seçmeye hazırlayan sayfalarda, pazarlama ve kurumsal seviyede kampanyalar düzenlemenin haritasını bulacaksınız.

PDF
YENİ LİDERLİK
Yeni Ekonomide Sürdürülebilir Başarının Temeli

Günümüzde tüm dünyada iş liderleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve politik karar alıcılar yeni koşullara nasıl uyarlanabileceklerini araştırıyorlar. Sürdürülebilir başarılı liderliğin yeni yolları aranıyor. Yeni dünya bu konuda sayısız yeni fırsat sunuyor.

Yazar Ruth Spellman bu kitabında yönetim ve liderlikte yol almak için gereli değişimleri ele alıyor. Yeni, farklı türde bir iş liderliği ihtiyacının altını çiziyor. Bu, toplumun beklenti ve gereksinimlerine yanıt verebilen, çoğu iş liderinin geçmişte dikkate alageldiği meselelerden daha geniş bir yelpazeyi dikkate alabilen, ve kuruluşun tüm düzeylerindeki insanların üstlenebileceği bir liderlik rolünü destekleyen bir anlayıştır. Managers and Leaders Who Can yeni koşullara uyum sağlamak ve onları birer avantaja dönüştürmek için pratik öneriler içeriyor. Her bölüm ilerlemek için gerekli pratik adımlara yönelik kontrol listeleri ve mihenk taşları içeriyor. Aynı şekilde okurun ilgili konularda kendisine ve kendi etki alanına yöneltmesi gereken sorular belirliyor. Kitap gerçek iş yaşamından alınma birçok canlı örnek sunuyor.

Başlıca şu konular ele alınıyor:
- Yeni koşullarda değerler ve ahlak
- Kendinizi ve diğerlerini yönetmek
- Değişimi ve belirsizliği yönetmek
- Sosyal paydaşları yönetmek
- Risk ve işin sürdürülebilirliğinin yönetimi
- Çevreyi yönetmek
- İnovasyonu yönetmek
- Markayı ve itibarı yönetmek
- Çeşitliliği yönetmek

Böylece bütünsel bir yaklaşım ortaya çıkıyor.
PDF
PAZARLAMA 3.0
Günümüzün müşterileri, ürünleri ve şirketleri seçmesindeki en önemli kararları yaratıcılık, iletişim ve idealizm sayesinde veriyor.

Teknolojiyi çok yoğun kullanan müşteriler artık eski pazarlama yöntemlerinin işe yaramadığını söylüyor. Çünkü şirketler zaten ürün, servis ve kurumsal kültür konusunda yaratıcı olmak ve en iyisini yapmak zorunda.

Efsanevi pazarlama gurusu Kotler, meslektaşı Hermawan Kartajaya ve Iwan Setiawan ile bir araya gelerek Pazarlama 3.0 ile eski pazarlama kurallarını yıkmaya karar verdi.

Pazarlama 1.0 Ürün tabanlı

Pazarlama 2.0 Tüketici tabanlı

Pazarlama 3.0 Bütünsel yakınlaşma ile müşterinin zihnini birden fazla boyutta kuşatma

Yazarın fikir dünyasını, gerçek dünyadan verdiği örneklerle pekiştiren bu kitaptan aldıklarınızla kendi organizasyonunuza uygulamalar aktarabilirsiniz.

Potansiyel müşteriler daima birbirleriyle ve kendi içlerinde konuşmalar yaparlar. Sizin markanızın da pozitif etkileşimi, bu kişilerin kendi aralarında yaptığı başarılı öneriler ve işbirlikçilerinizin yaklaşımlarından kaynaklanır.

Küresel iletişimin etkilerini de göreceğiniz bu kitapla, yeni pazarlama kurallarını bir rehberiniz gibi kullanabileceksiniz.

PDF
HARWARD BUSINESS SCHOOL’DA SİZE NE ÖĞRETİRLER?
İngiliz Daily Telegraph gazetesinin 31 yaşındaki Paris büro şefi Philip Delves Broughton 2004’te gazeteciliği bırakarak MBA öğrenimini yapmak üzere Harvard Business School’a başvurdu ve kabul edildi. Broughton bu kitapta dünya kapitalizminin mutfağı olarak adlandırılabilecek bu okulda yaşadıklarını anlatıyor.

Ünlü işletme okulunda günlük yaşam nasıl geçiyor? MBA programında hangi dersleri okutuyorlar? Her dersin temel yaklaşımı ne? Profesörler nasıl insanlar? Ya dünyanın dört bir köşesinden gelmiş diğer MBA öğrencileri neler amaçlıyor, nelerin peşine düşüyorlar? Okula konferans vermeye gelen ünlü işadamları neler anlatıyor?

Ve bütün bunların gerçek yaşamla ilişkisi ne? Kapitalizmin mutfağı nasıl çalışıyor ve burada neler pişiriliyor?

Kimi bölümlerini derin derin düşünerek, kimi bölümlerini kahkahalarla okuyacağınız bu kitapta yalnızca Harward Business School’un gerçekliğini tanımakla kalmayacak,aynı zamanda günümüz ekonomisinin ve iş yaşamının en temel meselelerine ilişkin kapsamlı tartışmalar da bulacaksınız ve 2008 finansal kriziyle başlayan küresel ekonomik bunalımın nedenlerini de..

"DEHŞET VERİCİ VE ÇOK KOMİK.Harika bir kitap."
- Wall Street Journal

"Özümsemesi çok öğretici,okuması çok eğlendirici"
- Financial Times

"İçeriden birisinin birçok şeyi gözler önüne seren bir tanıklığı, yarattığı hayranlık bulaşıcı"
- Sunday Times
PDF
MUTLULUK ÜZERİNE ÇEŞİTLEMELER
Sizi neyin mutlu ettiğini bildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Bu kitabı okuyana kadar tam olarak bilemeyeceksiniz.

• Neden aşıklar ihanet eden bir sevgiliyi kirli tabakları lavaboda bırakan bir sevgiliden daha çabuk bağışlar?

• Neden gören insanlar kör olmaktan korunmak için, kör insanların görme yetisine tekrar kavuşmak için ödediklerinden daha fazla para ödemeye hazırdı?

• Neden hastalar uzun tıbbi işlemleri, kısa olanlardan daha az acı verici olarak hatırlar?

• Neden ev satanlar, ev alıcısı olsalar ödemeyi akıllarından geçirmeyecekleri fiyat talep ederler?

• Neden alışveriş yapanlar, paralarını geri alamadıklarında daha mutlu olurlar?

• Neden bir şarkıyı dinlerken başka bir şarkıyı hatırlayamayız?

• Neden marketteki kuyruk hep biz ona katıldığımız anda yavaşlar?

"Mutluluk Üzerine Çeşitlemeler’de Daniel Gilbert, zihnimizin tuhaflıklarıyla ilgili zeki fikirlerini bizlerle paylaşıp çok hoş ve cazip yollarla bizleri mutluluğa yöneltiyor.Bu kitaba takılırsanız, bol miktarda neşeyi garantilersiniz.
- DANIEL GOLEMANŞ DUYGUSAL ZEKA'nın yazarı

PDF
GELECEĞİ İNŞA EDECEK BEŞ ZİHİN
Gelecekte bazı yetenekler zorunluluk haline gelecektir. Bunlara siz de sahip olmak istiyorsanız adı atmanın zamanı geldi. Harekete geçmeye hazır mısınız?

Çok büyük değişimlerin gerçekleştiği bir çağda yaşıyoruz. Küreselleşme, bilginin sınırsız artışı, bilim ve teknolojinin her alanda üstünlüğü, medeniyetler çatışması.. Bu değişimler okulda ve iş dünyasında yeni öğrenme ve düşünme tarzları gerektiriyor. Ünlü psikolog Howard Gardner, Geleceği İnşa Edecek Beş Zihin'de önümüzdeki yıllarda çok önemli hale gelecek bilişsel yetenekleri tanıtıyor,açıklıyor ve onları edinmenin yollarını gösteriyor:disiplinli zihin ,sentezci zihin,yaratıcı zihin,saygılı zihin ve etik zihin.

Kendini bu yeteneklerle donatanlar, gelecek iyi ya da kötü her ne getiriyorsa onunla başa çıkmaya hazır olacaklardır.
PDF